“Bij O4 is er altijd sprake van
vier gesprekspartners.”

 

Trea Meier is aangesloten bij het O4 initiatief. O4 is een methode die wordt gehanteerd door een aantal onafhankelijk van elkaar werkende advocaten in Noord Nederland. Deze advocaten werken samen waar het beide partijen ten goede komt en waarbij het belang van de eigen cliënt voorop staat.

De betrokken advocaten zijn allen gespecialiseerd in familierecht en hebben meer dan 20 jaar ervaring. Zij zijn vrijwel allemaal lid van de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en/of het MfN (Mediatorsfederatie Nederland, beheerd door SKM Stichting Kwaliteit mediators).

“Er wordt naar een oplossing gezocht
waarin ieders belangen zo goed mogelijk
tot hun recht komen.”

Werkwijze 04 methode

Bij O4 is er altijd sprake van vier gesprekspartners: u met uw advocaat en de andere partij met diens advocaat. Alle betrokkenen spreken daarbij af zich optimaal in te spannen om het geschil tot een oplossing te brengen.

In een aantal viergesprekken – zo weinig als mogelijk en zo veel als nodig – komen alle essentiële aspecten aan bod. Aspecten van zowel emotionele als praktische aard. Beide advocaten coachen hun eigen cliënt. Er wordt naar een oplossing gezocht waarin ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht komen.

“Optimale belangenbehartiging zonder
dat de advocaten tegenover elkaar staan
en de strijd aangaan.”

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, die bindend is. Tot slot vindt de formele afwikkeling plaats door de rechter. Daar zorgen de advocaten voor.

O4 wijkt af van mediation. Bij deze methode heeft ieder een eigen belangenbehartiger. Daarin zit het belangrijke verschil met mediation, waar één neutraal gekwalificeerde mediator tussen beide partijen bemiddelt.

Het voordeel van het inschakelen van advocaten die zijn aangesloten bij O4, is daarnaast dat een oplossing wordt gezocht waarin ieders belangen tot hun recht komen. Kortom: optimale belangenbehartiging zonder dat de advocaten tegenover elkaar staan en de strijd aangaan.

Het voordeel van het inschakelen van advocaten die zijn aangesloten bij O4, is daarnaast dat een oplossing wordt gezocht waarin ieders belangen tot hun recht komen. Kortom: optimale belangenbehartiging zonder dat de advocaten tegenover elkaar staan en de strijd aangaan.

Indien u voor O4 kiest, heeft u beiden uw eigen belangenbehartiger, die uw belang voorop heeft staan. Vooral wanneer er geen sprake is van gelijkheid tussen partners, kan dat een voordeel zijn. Daarin zit het belangrijke verschil met mediation, waar één neutrale begeleider tussen beide partijen bemiddelt. Indien het O4 overleg niet slaagt, hoeft u niet op zoek naar een andere advocaat. Uw O4-advocaat zal u als proces advocaat verder in de procedure begeleiden.

Voor meer informatie en de deelnemende advocaten aan O4 verwijzen wij naar de website: www.O-4.nlWilt u verder lezen?

We hebben wat literatuur en brochures voor u verzameld.
De knop hieronder verwijst u door.

O4

Doorpraten?

Wilt u doorpraten of heeft u vragen over de 04 methode?
Neemt u dan gerust contact op met Trea of Ruth.

Tel 0522 24 59 79