“Collaborative divorce wordt ook wel
de ‘overlegscheiding’ genoemd.”

 

De partner, hun advocaten, en de overig betrokkenen werken samen op een manier die borg staat voor het uit elkaar gaan met zoveel mogelijk respect voor elkaar en de familiegeschiedenis.

Het belangrijkste kenmerk is dat de (ex-)partners met elkaar in overleg treden om de scheiding te regelen en niet te gaan procederen. Het is zonder meer de meest respectvolle manier om te scheiden, waarbij rekening wordt gehouden met ieders belangen. Ook de belangen van het kind hebben bij deze vorm een centrale plek.

“Het is een open en transparant proces.”

In het proces kunnen deskundigen worden ingeschakeld. Zij zijn dan onderdeel van het team en ondertekenen als zodanig de deelnemingsovereenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan een coach, financieel/ fiscaal deskundigen. Alle deelnemers hebben de opleiding gevolgd. De experts kunnen niet meer in een procedure optreden voor een van beide partijen.

In sommige gevallen is collaborative divorce te verkiezen boven mediation. De voordelen van beide methodes zijn dezelfde. Als er echter sprake is van onevenwichtigheid tussen de partners in kennis, emoties en macht is collaborative divorce de aangewezen weg.

Ruth Olie-Hallmans is naast (forensisch)mediator en familierechtadvocaat ook overlegscheidingsadvocaat. Zij heeft de opleiding gevolgd en is lid van de Vereniging collaborative divorce in Nederland. Voor haar is dit de beste manier van scheiden. Ruth is aangesloten bij een groep advocaten die regelmatig met elkaar overleggen.

“Zie ook www.debestemaniervanscheiden.nl, een samenwerkingsverband waarbinnen de overlegscheiding wordt uitgevoerd.”Wilt u verder lezen?

We hebben wat literatuur en brochures voor u verzameld.
De knoppen hieronder verwijzen u door.

Collaborative divorce
De beste manier van scheiden

Doorpraten?

Wilt u doorpraten of heeft u vragen over collaborative divorce?
Neemt u dan gerust contact op met Ruth of Trea.

Tel 0522 24 59 79