“Forensisch mediation is de procesmethode
die onderzoek en mediation combineert.”

 

Normaliter wordt een forensisch mediator benoemd door de rechtbank als deskundige in de moeilijke echtscheidingszaken (omgang, alimentatie, gezag, huwelijks vermogensrecht). Dat betekent dat forensisch mediators op het gebied van mediation bekwaam moeten zijn, omdat deze zaken een meer dan gemiddelde bekwaamheid vergen gezien de moeilijkheidsgraad van dit soort zaken.

Forensisch mediation is de procesmethode die onderzoek en mediation combineert enerzijds met het doel de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds partijen in rechte nog de gelegenheid biedt zelf tot een (deel)oplossing van het geschil te raken.

“Forensisch mediators zijn zowel accountants
als advocaten als psychologen.”

Ouderschapsonderzoek

De zgn. ouderschapsonderzoeken opgedragen door de Gerechtshoven of Rechtbanken zijn onderzoeken die gedaan worden door forensisch mediators.

Ruth Olie-Hallmans is ook forensisch mediator. Hiervoor heeft zij een opleiding moeten volgen. Forensisch mediators zijn zowel accountants als advocaten als psychologen. Veelal zijn de zaken die zich lenen voor een forensische mediation langlopende zaken met een hoog conflictgehalte en complexiteit. De forensisch mediator moet derhalve over de nodige vaardigheden / deskundigheid beschikken om deze zaken te begeleiden. Dit kan natuurlijk ook ingezet worden in alle andere zaken, zeker de mediations.

Tevens is Ruth aangesloten bij de expertgroep complexe echtscheidingen. www.expertgroepcomplexescheiding.nlWilt u verder lezen?

We hebben wat literatuur en brochures voor u verzameld.
De knoppen hieronder verwijzen u door.

stichting forensische mediation
Expertgroep complexe scheiding

Doorpraten?

Wilt u doorpraten of heeft u vragen over forensisch mediation?
Neemt u dan gerust contact op met Ruth, Trea of Judith.

Tel 0522 24 59 79