Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Recent is het indexeringspercentage voor 2019 bekend geworden. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau Statistieken gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij echtscheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeenkomen. Is daarvan geen sprake dan vindt de wettelijke indexering plaats.

Onlangs is bekendgemaakt dat per 1 januari 2019 het indexeringspercentage 2,0% bedraagt. Dit betekent dat, behoudens andersluidende afspraken, de in 2018 geldende kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari a.s. wordt verhoogd met 2,0%.