“Bij Hallmans kijken we eerst of een
procedure echt noodzakelijk is.”

 

Een procedure is vaak een langlopend sluitstuk van een geschil. Meestal is er al het nodige aan vooraf gegaan voordat de stap naar de rechter wordt gemaakt. Discussie, brieven, aansprakelijkstellingen, onderhandelingen etc. De beslissing om te gaan procederen is geen beslissing die te gemakkelijk moet worden genomen. De uitkomst van een procedure is niet met zekerheid te voorspellen, terwijl de impact vaak groot is. Over de kosten (ook in relatie tot het financiële belang van de zaak) zijn wij transparant. Een procedure kan bovendien lang duren, zeker als hoger beroep volgt.

Bij Hallmans kijken we eerst of een procedure echt noodzakelijk is. Is het antwoord op die vraag bevestigend, dan zullen wij de belangen van onze opdrachtgever met de volle inzet behartigen. Dat geldt ook wanneer u zelf gedagvaard bent.

Wij hebben jarenlange ervaring in het procederen door het hele land, bij (vrijwel) alle rechtbanken en gerechtshoven.Wilt u verder lezen?

We hebben wat literatuur en brochures voor u verzameld.
De knoppen hieronder verwijzen u door.

Rechtspraak
Ondernemersplein

Doorpraten?

Of heeft u vragen over een procedure?
Neem dan contact op met Judith of Philine.

Tel 0522 24 59 79